Vluchtelingen uit Oekraïne mogen hier langer blijven werken

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen hier langer blijven werken

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen hier langer blijven werken, ook de groep met een tijdelijk verblijfsdocument. Verlenging was al afgesproken voor vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit of met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning. Dit is geregeld in de Tijdelijke richtlijn bescherming voor Oekraïense vluchtelingen. Vluchtelingen met tijdelijk verblijfsdocument In ons eerdere artikel hierover schreven wij dat vluchtelingen…

De nieuwe RIV-toets: 6 vragen en antwoorden

De nieuwe RIV-toets: 6 vragen en antwoorden

Het komt voor dat een werkgever een loonsanctie krijgt omdat de verzekeringsarts van UWV een andere mening heeft dan de bedrijfsarts. De nieuwe RIV-toets moet aan deze onduidelijkheid een einde maken. Zes vragen over de nieuwe RIV-toets. Minister Van Gennip van SZW heeft op 2 februari jl. vragen beantwoord over het wetsvoorstel RIV-toets UWV. Hieronder…

Nog jaar langer geen werkvergunning nodig voor vluchteling uit Oekraïne, wél voor ‘derdelanders’

Nog jaar langer geen werkvergunning nodig voor vluchteling uit Oekraïne, wél voor ‘derdelanders’

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen is verlengd tot 4 maart 2024. Voor het in dienst nemen van deze mensen is geen werkvergunning nodig. Dit blijft zo. Vuchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne hebben voortaan wel een werkvergunning nodig. Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne – voor bijvoorbeeld werk of…

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg en transitievergoeding

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg en transitievergoeding

Een werkgever is in onderhandeling met een werknemer over de beëindiging van diens dienstverband en vraagt zich af: ben ik als werkgever verplicht om de transitievergoeding aan de werknemer te betalen? Of mag daarvan worden afgeweken? Als partijen de arbeidsverhouding in goed onderling overleg willen beëindigen en daartoe een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst of VSO…

Eerste uitspraak rechter over studiekostenbeding na invoering Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Eerste uitspraak rechter over studiekostenbeding na invoering Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Een van de onderdelen van die wet is dat een werkgever voor een verplichte scholing van een werknemer geen studiekostenbeding meer mag overeenkomen met de werknemer. In een eerder artikel schreven we daar al over. Zowel voor de invoering van de…

Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

Bouwt een werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

Van een werknemer is de partner recent bevallen. De werknemer wil (aanvullend) geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof opnemen. Bouwt hij tijdens dat verlof vakantiedagen op? Tijdens het geboorteverlof van maximaal één keer de wekelijkse arbeidsduur heeft de werknemer recht op loon. Indien de werknemer daarna ook het aanvullend geboorteverlof wil opnemen, heeft hij gedurende die weken…

HR Trends 2023: De terugkeer van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

HR Trends 2023: De terugkeer van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Niet de invoering van de verlaagde WW-premie in de WAB, maar de krapte op de arbeidsmarkt brengt een flinke verschuiving teweeg van mensen met een flexibele arbeidsrelatie naar werknemers met een vast contract. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen mensen een flexibele arbeidsrelatie. Dat waren…

UWV-beslissing laat op zich wachten, moet je loon doorbetalen?

UWV-beslissing laat op zich wachten, moet je loon doorbetalen?

Voor een langdurig zieke werknemer is ruim op tijd een WIA-aanvraag ingediend. Het einde van de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever komt in zicht, maar de beslissing van het UWV laat op zich wachten. Moet je als gevolg daarvan het loon van de werknemer langer dan 104 weken doorbetalen? Nee, als werkgever hoef je het loon…

Vanaf oktober 2022 simpele WIA-keuring voor 60-plussers

Vanaf oktober 2022 simpele WIA-keuring voor 60-plussers

UWV heeft flinke achterstanden. Om deze in te lopen, beoordeelt vanaf 1 oktober jl. meestal alleen een arbeidsdeskundige of een 60-plusser recht heeft op een WIA-uitkering. De tijdelijke maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 december 2023. Hierdoor kan UWV de verzekeringsartsen inzetten voor andere beoordelingen. Deze maatregel moet ook zorgen voor een…

Lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023 tijdelijk verruimd

Lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023 tijdelijk verruimd

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 en 2023 verhoogd. Dat is een tegemoetkoming in de kosten door de verhoging van het minimumloon. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 verhoogd. Werkgevers krijgen hiermee een tegemoetkoming in de extra kosten door de verhoging van het minimumloon; deze verhoging wordt per 1 januari…

End of content

End of content