Arbeidsrecht

3x opvallende jurisprudentie: concurrentiebeding, verlofsaldo, ernstig verwijtbaar handelen cover

3x opvallende jurisprudentie: concurrentiebeding, verlofsaldo, ernstig verwijtbaar handelen

Een werkgever houdt een werknemer aan z’n concurrentiebeding als hij naar de concurrent wil overstappen. Hoe oordeelt de Hoge Raad? Deze en nog twee voor HR belangrijke rechterlijke uitspraken worden hieronder toegelicht. Concurrentiebeding: vervanging in krappe arbeidsmarkt speelt geen rol bij belangenafweging Een chauffeur treedt na zijn uitdiensttreding bij de werkgever in dienst bij een …

3x opvallende jurisprudentie: concurrentiebeding, verlofsaldo, ernstig verwijtbaar handelen Lees verder »

Vijf vragen over de wijziging van de Wet flexibel werken per augustus 2022 cover

Vijf vragen over de wijziging van de Wet flexibel werken per augustus 2022

Werknemers kunnen vanaf augustus 2022 een verzoek doen om een contract 'met een meer zekere en voorspelbare arbeidsomvang'. Wat houdt dit precies in? 1. Hoe wordt de Wet flexibel werken gewijzigd door de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? In de Wet flexibel werken wordt een nieuw artikel 2b ingevoegd. Daarin staat dat de werknemer die …

Vijf vragen over de wijziging van de Wet flexibel werken per augustus 2022 Lees verder »

Hervormingsplannen arbeidsmarkt: oproepcontract verdwijnt cover

Hervormingsplannen arbeidsmarkt: oproepcontract verdwijnt

Het kabinet heeft een grondige hervorming van de arbeidsmarkt aangekondigd. Daarin gaan oproepcontracten, uitzendcontracten en de ketenregeling op de schop. In een Kamerbrief heeft de regering een aantal thema’s uit het coalitieakkoord om de arbeidsmarkt te hervormen verder uitgewerkt. Daarin komt naar voren dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de norm moet worden. De verschillen …

Hervormingsplannen arbeidsmarkt: oproepcontract verdwijnt Lees verder »

Acht vragen over informatieplicht per 1 augustus 2022 cover

Acht vragen over informatieplicht per 1 augustus 2022

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden goedgekeurd. Er is daarbij meer uitleg gegeven over de uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever. We lichten dit hieronder met acht vragen en antwoorden toe. 1. Wat houdt de uitbreiding van de informatieplicht voor de werkgever in? Werkgevers hebben thans al een uitgebreide informatieplicht …

Acht vragen over informatieplicht per 1 augustus 2022 Lees verder »

Vijf vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022 cover

Vijf vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Hoe zien de nieuwe regels rond scholingskosten er vanaf dan uit? 1. Welke scholingskosten moet de werkgever voortaan op zich nemen? Op grond van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden mag je als werkgever vanaf 1 augustus 2022 de kosten …

Vijf vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022 Lees verder »

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aan cover

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aan

De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2022 het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen. De Eerste Kamer gaat zich nog over het wetsvoorstel buigen. Maar wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in? Andere arbeidsplaats Dit initiatiefwetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken. In de wet flexibel werken is geregeld dat werknemers hun werkgever kunnen …

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aan Lees verder »

Mogen werknemers hun geplande vakantiedagen intrekken of verzetten? cover

Mogen werknemers hun geplande vakantiedagen intrekken of verzetten?

Zeker nu er onduidelijkheid bestaat over vertrek en vertraging van vakantievluchten kunnen medewerkers vragen om hun geplande vakantiedagen in te trekken of te verzetten. Ben je als werkgever verplicht dit verzoek van een werknemer te honoreren? Nee, dat is op zich niet verplicht. Hoofdregel is dat een door de werknemer aangevraagde en door de werkgever …

Mogen werknemers hun geplande vakantiedagen intrekken of verzetten? Lees verder »

Zowel Eerste als Tweede Kamer stemt in met nieuwe regels informatieplicht, scholingskosten en nevenwerk cover

Zowel Eerste als Tweede Kamer stemt in met nieuwe regels informatieplicht, scholingskosten en nevenwerk

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De voorgestelde wetswijzigingen vloeien voort uit de Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie. De richtlijn is opgesteld om arbeidsvoorwaarden …

Zowel Eerste als Tweede Kamer stemt in met nieuwe regels informatieplicht, scholingskosten en nevenwerk Lees verder »

Conclusie in cassatiezaak: aanzeggen moet schriftelijk cover

Conclusie in cassatiezaak: aanzeggen moet schriftelijk

Het schriftelijkheidsvereiste bij aanzegging is een keiharde eis. Dat is de conclusie van de procureur-generaal in een cassatiezaak bij de Hoge Raad. Lagere rechters wilden nog wel eens anders oordelen. Alle bestaande onzekerheid hierover lijkt hiermee dan ook van de baan. De Hoge Raad zal de conclusie van de procureur-generaal waarschijnlijk volgen. En als dat …

Conclusie in cassatiezaak: aanzeggen moet schriftelijk Lees verder »