Vanaf oktober 2022 simpele WIA-keuring voor 60-plussers

Vanaf oktober 2022 simpele WIA-keuring voor 60-plussers

UWV heeft flinke achterstanden. Om deze in te lopen, beoordeelt vanaf 1 oktober jl. meestal alleen een arbeidsdeskundige of een 60-plusser recht heeft op een WIA-uitkering. De tijdelijke maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 december 2023. Hierdoor kan UWV de verzekeringsartsen inzetten voor andere beoordelingen. Deze maatregel moet ook zorgen voor een…

Lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023 tijdelijk verruimd

Lage-inkomensvoordeel in 2022 en 2023 tijdelijk verruimd

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 en 2023 verhoogd. Dat is een tegemoetkoming in de kosten door de verhoging van het minimumloon. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 verhoogd. Werkgevers krijgen hiermee een tegemoetkoming in de extra kosten door de verhoging van het minimumloon; deze verhoging wordt per 1 januari…

Hoogte loon vakantiedagen tijdens ziekte

Hoogte loon vakantiedagen tijdens ziekte

Een werknemer heeft gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling ingeval van arbeidsongeschiktheid. Tijdens die periode van arbeidsongeschiktheid kan de zieke werknemer ook verlof opnemen. Welk loon moet een werkgever in dat geval aan een werknemer betalen? Op basis van de wet moet een werkgever gedurende 104 weken van arbeidsongeschiktheid het loon van een werknemer doorbetalen….

Aanzegvergoeding verschuldigd bij mondelinge aanzegging

Aanzegvergoeding verschuldigd bij mondelinge aanzegging

In een eerder artikel schreven we al over de conclusie van de procureur-generaal dat het schriftelijkheidsvereiste bij het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst een harde eis is. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak de conclusie van de procureur-generaal bevestigd. Het gevolg hiervan is dat de werkgever een aanzegvergoeding aan een werknemer is verschuldigd als de…

Prinsjesdag: minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%

Prinsjesdag: minimumloon stijgt op 1 januari 2023 met 10,15%

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer met 10,15% omhoog. Daarnaast komt er in 2024 een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Het gaat om een buitengewone verhoging. Standaard stijgt het wettelijk minimumloon elk halfjaar mee met de cao-lonen. Die is in 2023 2,05%. De extra verhoging bedraagt 8,05%….

4x jurisprudentie over opvallende ontslagzaken

4x jurisprudentie over opvallende ontslagzaken

Geldt het opzegverbod als een ziekmelding wordt gedaan tussen de procedures van het UWV en de kantonrechter? Deze en nog drie andere zaken waarover de rechter zich recent uitsprak, worden hier behandeld. 1. Empowerment-beleid is geen verbetertraject Een werkgever vindt dat een werknemer niet goed functioneert, ondanks begeleiding, coaching en wekelijkse gesprekken en verzoekt de…

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status…

8 veelgestelde vragen over de gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

8 veelgestelde vragen over de gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is er een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten in verband met het thuiswerken. Hoe zit dat ook alweer? 1. Welke nieuwe regels gelden er voor de gerichte vrijstelling? Per 1 januari 2022 gelden nieuwe regels voor de gerichte vrijstelling van de thuiswerkvergoeding. Per thuiswerkdag mag je werknemers maximaal €2…

Vaststellen arbeidsongeschiktheid en loonopschorting

Vaststellen arbeidsongeschiktheid en loonopschorting

Dit artikel geeft inzicht in het vaststellen van de arbeidsongeschikt en de gevolgen als de werknemer niet meewerkt. De arbodienst stelt vast of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als de werknemer niet naar de arbodienst gaat, heeft de werkgever de mogelijk, na een eerste schriftelijke waarschuwing, de loondoorbetaling op te schorten. Als de werkgever vermoedt dat…

End of content

End of content