Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt verworpen. Het initiatiefwetsvoorstel beoogde een aanpassing van de Wet flexibel werken. In deze wet is geregeld dat werknemers hun werkgever kunnen verzoeken om meer of minder uren te werken, om andere werktijden te gaan werken of om vanaf een andere arbeidsplaats te werken. Het verzoek om vanaf een andere arbeidsplaats te werken kan door werkgevers nu vrij gemakkelijk worden afgewezen. Van de werkgever wordt slechts…

Prinsjesdag: wat zijn de highlights voor HR?

Prinsjesdag: wat zijn de highlights voor HR?

Welke plannen presenteert het demissionaire kabinet op Prinsjesdag die van belang zijn voor HR? Op Prinsjesdag worden de Rijksbegroting en de Miljoenennota gepresenteerd en maakt de regering de plannen voor 2024 bekendgemaakt. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevatten de Miljoennota en de Begroting SZW een beperkt aantal nieuwe maatregelen ten opzichte van de Voorjaarsnota. Deze plannen zijn relevant voor HR. Streep door compensatie transitievergoeding bij beëindiging vanwege…

Meeste arbeidsrechtelijke en fiscale wetsvoorstellen kunnen verder worden behandeld

Meeste arbeidsrechtelijke en fiscale wetsvoorstellen kunnen verder worden behandeld

In een eerder artikel schreven we al over de plannen die er liggen om tot een grondige hervorming van de arbeidsmarkt te komen. Nu er sprake is van een demissionair kabinet dient over de plannen tot hervorming van de arbeidsmarkt te worden beslist of de plannen controversieel zijn of niet. Met andere woorden, mogen de plannen tot aan de nieuwe kabinetsformatie worden voortgezet. De vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de lopende arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen niet controversieel.

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

In het Deliveroo-arrest oordeelt de Hoge Raad dat bij vrije vervanging een arbeidsovereenkomst mogelijk is, waardoor modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging niet meer geldig zijn. De belastingdienst trekt daarom de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Als je met deze modelovereenkomst werkt, dan heb je tot 1 januari de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen. Deliveroo-arrest Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst,…

Opnametermijn geboorteverlof mogelijk naar een jaar

Opnametermijn geboorteverlof mogelijk naar een jaar

Verlofregelingen zoals het geboorteverlof, het zorgverlof en het ouderschapsverlof hebben momenteel verschillende doelen, aanvraagtermijnen en opnameperioden. Sommige werkgevers en werknemers zien daardoor door de bomen het bos niet meer. Het (demissionaire) kabinet wil het verlofstelsel mede daarom vereenvoudigen en overzichtelijker maken . Zo wil de regering de opnametermijnen van het (aanvullend) geboorteverlof, het betaald ouderschapsverlof en het adoptie- en pleegzorgverlof zoveel…

Concept wetsvoorstel zekerheid flexibele arbeidskrachten

Concept wetsvoorstel zekerheid flexibele arbeidskrachten

Afgelopen maandag is het wetsvoorstel Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten in internetconsultatie gegaan. Dit houdt in dat burgers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van het concept wetsvoorstel en dat zij hun ideeën hierover kenbaar kunnen maken. In het concept wetsvoorstel komt in het kort onder andere het navolgende naar voren. Het nulurencontract, zoals…

Hoe zit het met overwerk en minuren: antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe zit het met overwerk en minuren: antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe compenseer je overwerk, mag je minuren aanmerken als verlof en waar moet je als HR extra alert op zijn? Lees de antwoorden op deze en andere vragen uit de HR-praktijk. Wat is het verschil tussen ‘overwerk’ en ‘meerwerk’? De termen ‘overwerk’ en ‘meerwerk’ liggen niet wettelijk vast. De termen worden gebruikt op de werkvloer en in sommige cao’s. Met meerwerk wordt dan vaak het ‘overwerk’ van een parttimer bedoeld tot aan de arbeidsduur van een fulltimer. De term ‘overwerk’ wordt dan…

Hervorming arbeidsmarkt

Hervorming arbeidsmarkt

Maandag 3 april jl. heeft de Minister van SZW een brief aan de Tweede Kamer gepubliceerd over de voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket. In deze brief wordt een grondige hervorming van de arbeidsmarkt aangekondigd. In de brief wordt door de Minister het belang van werk aangegeven, zowel voor een individu als de maatschappij in zijn geheel. In…

End of content

End of content