Meeste arbeidsrechtelijke en fiscale wetsvoorstellen kunnen verder worden behandeld

Meeste arbeidsrechtelijke en fiscale wetsvoorstellen kunnen verder worden behandeld

In een eerder artikel schreven we al over de plannen die er liggen om tot een grondige hervorming van de arbeidsmarkt te komen. Nu er sprake is van een demissionair kabinet dient over de plannen tot hervorming van de arbeidsmarkt te worden beslist of de plannen controversieel zijn of niet. Met andere woorden, mogen de plannen tot aan de nieuwe kabinetsformatie worden voortgezet. De vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt de lopende arbeidsrechtelijke wetsvoorstellen niet controversieel.

End of content

End of content