Minimumuurloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

Minimumuurloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

Het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt dan €13,27 per uur. Naast deze reguliere halfjaarlijkse indexatie gaat per 1 januari 2024 ook de Wet invoering minimumuurloon in. In een eerder artikel schreven we hier al over. Hierdoor verdwijnen vanaf 2024 de vaste minimum maand-, week- en daglonen en gaat voor elke…

Vanaf 1 juli 2023 visie op re-integratie vastleggen in Plan van aanpak

Vanaf 1 juli 2023 visie op re-integratie vastleggen in Plan van aanpak

Werkgevers en zieke werknemers moeten vanaf 1 juli 2023 bij het opstellen en bijstellen van het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject geven. De wijziging in de regels rond het re-integratietraject moeten de rol van de werknemer en de werkgever verstevigen en leiden tot een grotere betrokkenheid van beiden bij het re-integratieproces. De nieuwe regel geldt niet als de eerste ziektedag is gelegen voor 1 juli 2023 én waarvan het Plan van aanpak en de…

Akkoord over initiatiefwetvoorstel voor een uniform wettelijk minimumuurloon

Akkoord over initiatiefwetvoorstel voor een uniform wettelijk minimumuurloon

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de ministerraad akkoord is met het initiatiefwetvoorstel uniform wettelijk minumumuurloon. Wat betekent het wetsvoorstel voor jou als werkgever? Hoe zit het nu? In Nederland geldt een minimummaandloon. Van het minimummaandloon wordt het minimumweekloon en het minimumdagloon berekend. Maar een uniform minimumuurloon kan niet van het minimummaandloon worden berekend. Dat komt omdat het minimumuurloon verschilt bij een 40-urige of een…

RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen gaat waarschijnlijk niet door

RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen gaat waarschijnlijk niet door

Minister Van Gennip (SZW) wil het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen voorlopig intrekken. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de voortgang in de uitwerking van het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt. In een eerder artikel schreven we hier al over. In…

Zo spoor je werknemers aan om vakantiedagen op te nemen

Zo spoor je werknemers aan om vakantiedagen op te nemen

Als het gaat om vakantiedagen is 1 juli van elk kalenderjaar een belangrijke dag. Dan vervallen namelijk in principe de wettelijke vakantiedagen die een werknemer in het kalenderjaar ervoor heeft opgebouwd. Als werkgever ben je verplicht om werknemers regelmatig te wijzen op het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Dat gaat verder dan alleen een berichtje…

Nieuwe regels maken doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker

Nieuwe regels maken doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker

Werknemers die na hun pensioen willen doorwerken, zijn meer dan welkom nu personeel zo schaars is. Nieuwe regels maken dat makkelijker. Zo wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken. Veel werknemers voelen zich na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog fit genoeg om door te werken. De groep vormt zeker…

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Van de loondoorbetalingsplicht die een werkgver heeft bij ziekte van een werknemer kan misbruik worden gemaakt. Het is derhalve van belang om bij twijfel het medisch herstel aan het oordeel van de bedrijfsarts te laten en niet aan de werknemer zelf. Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. Wat was er…

Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Wat betaal ik mijn werknemer tijdens de periode van ziekte? Vanuit de wet bestaat er een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken. In deze 2 jaar betaalt de werkgever minimaal 70% van het brutoloon van de zieke werknemer. We zeggen minimaal 70% omdat veel cao’s de werkgever verplichten meer dan dit te…

End of content

End of content