Nieuwe regels maken doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker

Nieuwe regels maken doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker

Werknemers die na hun pensioen willen doorwerken, zijn meer dan welkom nu personeel zo schaars is. Nieuwe regels maken dat makkelijker. Zo wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken. Veel werknemers voelen zich na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog fit genoeg om door te werken. De groep vormt zeker…

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Van de loondoorbetalingsplicht die een werkgver heeft bij ziekte van een werknemer kan misbruik worden gemaakt. Het is derhalve van belang om bij twijfel het medisch herstel aan het oordeel van de bedrijfsarts te laten en niet aan de werknemer zelf. Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. Wat was er…

Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Wat betaal ik mijn werknemer tijdens de periode van ziekte? Vanuit de wet bestaat er een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken. In deze 2 jaar betaalt de werkgever minimaal 70% van het brutoloon van de zieke werknemer. We zeggen minimaal 70% omdat veel cao’s de werkgever verplichten meer dan dit te…

End of content

End of content