Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Betermelding langdurig zieke werknemer: accepteren of niet?

Van de loondoorbetalingsplicht die een werkgver heeft bij ziekte van een werknemer kan misbruik worden gemaakt. Het is derhalve van belang om bij twijfel het medisch herstel aan het oordeel van de bedrijfsarts te laten en niet aan de werknemer zelf. Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bevestigt dit. Wat was er…

End of content

End of content