P&P Arbo is een gecertificeerde Arbodienst. Dit betekent dat wij alle vijf kerntaken, zoals omschreven in artikel 14a, lid 2 en art. 14, lid 1 van de Arbowet, kunnen uitvoeren. Het betreft:

  • het uitvoeren van de aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten;
  • de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten;
  • het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en daarover adviseren;
  • het uitvoeren van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken.

Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen op één van deze gebieden? Vraag dan hier vrijblijvend meer info in de vorm van een offerte aan.