Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Mijn werknemer is ziek, welke verzekering regelt wat?

Wat betaal ik mijn werknemer tijdens de periode van ziekte? Vanuit de wet bestaat er een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken. In deze 2 jaar betaalt de werkgever minimaal 70% van het brutoloon van de zieke werknemer. We zeggen minimaal 70% omdat veel cao’s de werkgever verplichten meer dan dit te…

Vaststellen arbeidsongeschiktheid en loonopschorting

Vaststellen arbeidsongeschiktheid en loonopschorting

Dit artikel geeft inzicht in het vaststellen van de arbeidsongeschikt en de gevolgen als de werknemer niet meewerkt. De arbodienst stelt vast of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als de werknemer niet naar de arbodienst gaat, heeft de werkgever de mogelijk, na een eerste schriftelijke waarschuwing, de loondoorbetaling op te schorten. Als de werkgever vermoedt dat…

Het verzuimgesprek

Het verzuimgesprek

Een hoog ziekteverzuim is problematisch en kostbaar voor elke onderneming. Het is daarom zaak werk te maken van een goed verzuimbeleid. Verzuimgesprekken vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Tijdstip, taakverdeling en inhoud van de verzuimgesprekken moeten vooraf duidelijk zijn. De werkgever kan hierin een coördinerende rol vervullen. Ook kan zijn kennis van de werknemers en de…

Stapsgewijs vanaf de ziekmelding tot 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Stapsgewijs vanaf de ziekmelding tot 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, zijn er drie stappen die moeten worden doorlopen. Vaststellen van de arbeidsongeschiktheid Werken aan re-integratie Voorbereiding op de WIA Stap 1. Vaststellen arbeidsongeschiktheid De werknemer meldt zich ziek bij de werkgever. Om de mate van arbeidsongeschiktheid van de werknemer te kunnen beoordelen, moet de werkgever zijn arbodienst inschakelen. Alleen…

End of content

End of content